KDO JSME? 

 

Jsme nové, mladé a dynamické proevropské politické hnutí! Ale především jsme skupina obyčejných lidí, kteří se rozhodli už dál nečekat až někdo začne dělat politiku slušně a nabídne řešení skutečných problémů České republiky a jejích občanů. Jsme velmi pestrá skupina lidí s rozličnými názory a jedinečnými zkušenostmi. To nám umožňuje se na problémy a jejich řešení podívat z různých úhlů pohledu. Ale to nejdůležitější nás spojuje, chceme lepší budoucnost pro nás, pro vás a vaše blízké a vůbec pro každého, kdo tu s námi žije. A víme jak na to! A budeme se dál nepřetržitě učit a pracovat na tom, abychom věděli ještě víc.

Naším cílem je právní stát, společenská zodpovědnost a solidarita, ochrana lidských práv a svobod, aktivní občanská společnost a snaha o trvale udržitelný rozvoj. Jsme přesvědčeni, že nejvyšším zájmem České republiky je plnohodnotné aktivní členství v Evropské unii a další rozvoj transatlantických vazeb. Chceme posilovat aktivní účast občanů na veřejném životě tak, aby byli zapojeni do formování jejich vlastní budoucnosti v místě, kde žijí, ať už v jejich městě či vesnici, nebo na celoevropské úrovni. Jsme moderní, sebevědomí a máme dlouhodobou vizi a usilujeme o to, aby Česká republika a její politická reprezentace byla také taková!