Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

 

Vyplněním formuláře a potvrzením tlačítka potvrdit udělujete dobrovolný souhlas hnutí Tak jo!, Praha 4, Na Cikorce 1607/18, PSČ 143 00, IČO: 06342582, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů zpracovávalo tyto osobní údaje:

-         Jméno a příjmení

-         E-mail

-            Facebook

-            Telefonní číslo

-            Vzdělání

-            Věk

-            Obec

-            Kraj

 

2.        Jméno, příjmení, kraj a e-mail je nutné zpracovat za účelem následné komunikace mezi Tak jo! a subjektem osobních údajů. Předmětem komunikace bude především (avšak nejen) informování o aktivitách Tak jo!. Tyto údaje budou uchovávány po dobu 2 let. Jméno a příjmení, e-mail, Facebook, telefonní číslo, vzdělání, věk, obec a kraj je nutné zpracovat za účelem organizace hnutí. Osobní údaje mohou být také zpracovávány pro marketingové účely Tak jo! a pro monitorování otevírání e-mailů zasílaných hnutím. - pro tento účel mohou být zpracovávány po dobu dvou let.

 

3.        S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@takjo.eu nebo dopisem adresovaným na sídlo hnutí (viz Kontaktní údaje)..

 

4.        Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem avšak osobní údaje mohou být uloženy v databázi třetí strany.

 

5.        Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

- vznést námitku proti zpracování

- vzít souhlas kdykoliv zpět

- požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány

- podat žádost o vysvětlení zpracování osobních údajů

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- požadovat po Správci vymazání těchto osobních údajů

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.